Preglejka, drevo ...

gravírované do dreva

drevo

vyrezané z preglejky

preglejka

gravírované do dreva

preglejka

vyrezané z preglejky

preglejka

gravírované do dreva

drevo

gravírované do preglejky

preglejka

vyrezané z preglejky

preglejka

gravírované do preglejky

preglejka

gravírované do dreva

drevo

intarzia, vyrezané z dyhy

drevo